GDPR

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Käytämme yhteistyö kumppaniemme tietoja vain laskutuksessa ja yhteydenotossa, emme luovuta tai myy tietoja eteenpäin. Kaikki rekisteritiedot ovat luottamuksellisia ja suhtaudumme tietoturvaan hyvin vakavasti. Jos haluat, että poistamme tietosi suojatusta järjestelmästämme niin lähetä sähköpostia osoitteeseen: pirjo.backman@poppeli.inet.fi

Tietosuojaperiaatteemme
Hoitokoti Poppeli Oy ei anna verkkosivuilla kerättyjä yhteystietoja kolmansille osapuolille.
Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Hoitokoti Poppeli Oy
Peltotie 5, 77600 Suonenjoki
Y-tunnus: 1471302-8

Rekisteristä vastaava henkilö
Pirjo Backman
Puh. (017) 518 281

Rekisterin nimi
Hoitokoti Poppeli Oy:n rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Hoitokoti Poppeli Oy:n rekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Hoitokoti Poppeli Oy:n toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.
Asiakkailla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

Rekisterin yhteystiedot saadaan kontaktin syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Kontakti syntyy, kun asiakas ilmoittaa tietonsa Hoitokoti Poppeli Oy:lle.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Hoitokoti Poppeli Oy:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.