Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Yritys


Hoitokoti Poppeli Oy on valtakunnallinen sosiaalialan yritys, joka tuottaa
 laadukkaita, ympärivuorokautisia asumispalveluja kehitysvammaisille kodinomaisessa ympäristössä. Yrityksemme on toiminut jo vuodesta 1998. Takaamme asukkaillemme turvallisen, laadukkaan ja monipuolisen asumisen kodeissamme.

Toimintamme perustuu Valviran ja aluevalvontaviranomaisten suosituksiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin.Toimimme Valviran ja asukkaiden kotikuntien sosiaalitoimen valvonnan alaisina.

Hoitokoti Poppeli Oy:llä on omavalvontasuunnitelma sekä laatujärjestelmä, jotka takaavat erinomaisen laatutyön. Laatutyötä olemme kehittäneet SHQS -laatukriteerien pohjalta. Hoitokoti Poppeli Oy:n Suonenjoen ja Turun toimipisteiden laatujärjestelmille on myönnetty SHQS -laaduntunnustus. Lisäksi yrityksellämme on Suomen Vahvimmat -sertifikaatti.

Toimintamme pohjautuu luottamukseen, avoimuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalan eri sektorien kanssa sekä elämään kuuluvien muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Kotiemme kaikki tilat sekä toimintamme on suunniteltu yksilöllisesti juuri kehitysvammaisten tarpeita ajatellen. Erityisen tärkeänä pidämme kotiemme ja asukkaidemme viihtyvyyttä.

  TOIMINTAPERIAATTEET

Hoitokoti Poppeli Oy:n toiminta-ajatuksena on järjestää ammattitaidolla asumispalveluja sekä työ- ja päivätoimintaa pääsääntöisesti kehitysvammaisille. Lähtöajatuksena on hoitaa ja kuntouttaa siten, että asiakkaamme olisivat omaa elämäänsä hallitsevia, onnellisia ihmisiä. Hoitokotiemme toiminta on mahdollisimman kodinomaista, sisältäen kaikkia elämisen arkeen kuuluvia asioita. Toiminta suunnitellaan siten, että jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet tulevat tyydytetyksi mahdollisimman hyvin. Meille on tärkeää, että asukkailla on viihtyisä koti, riittävästi lepoa, virikkeitä ja turvallinen olo.

Haluamme mahdollistaa asukkaiden portaittaisen etenemisen kohti itsenäisempää elämää. Haluamme mahdollistaa myös portaittaisen palaamisen takaisin kohti tuetumpaa elämää, jolloin joka elämäntilanteessa säilyy tuttu ja turvallinen ympäristö. Hoitokodissa asukkaiden on mahdollisuus asua niin pitkään kun se on kotioloissa mahdollista. Elämän loppuvaiheen hoidossa painotetaan hyvää hoitoa huomioiden asukkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Asukasta kohdellaan arvokkaasti ja hänen turvallisuus otetaan huomioon.

ARVOT
Hoitokoti Poppeli Oy:n hoitofilosofia pohjautuu humanis-kristilliseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan ihmisellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen alueensa, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Kaikki nämä ovat yhtä tärkeitä ja niiden hyvinvoinnista riippuu koko ihmisen hyvinvointi. Toimintamme pohjautuu luottamukseen, avoimuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalan eri sektorien kanssa sekä elämään kuuluvien muiden yhteistyötahojen kanssa. Erittäin tärkeänä pidämme yhteistyötä asiakkaitten omaisten ja läheisten kanssa. Kunnioitamme erilaisia asiakkaitamme ja ihmisyyttä. Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun sekä hyvään normaaliin elämään, johon kuuluu riittävä terveellinen ravinto, lepo, työ, liikunta ja muut harrastukset sekä virkistys. Painotamme kuntouttavaa työotetta, sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä. Arvoihimme kuuluvat: 

- Kodinomaisuus 
- Yksilöllisyys 
- Yhteisöllisyys
- Itsemääräämisoikeus 
- Tasa-arvoisuus 
- Oikeudenmukaisuus 
- Turvallisuus 
- 4:n Ärrän metodi: Rakkaus, Rajat, Ruoka ja Rukous                      PALVELUT JA ASIAKASRYHMÄT
 

Tarjoamme kehitysvammaisille asumispalveluja, joihin kuuluvat hoito- ja huolenpito, kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutus. Tarjoamme myös työ- ja päivätoimintaa, jotka on suunniteltu juuri kehitysvammaisten tarpeita ajatellen. Työ- ja päivätoiminnassa käyvät pääsääntöisesti kodin omat asukkaat, mutta palvelua tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille. Järjestämme asukkaillemme myös monipuolista virkistystoimintaa, joka on suunniteltu asukkaiden toiveiden mukaisesti.


  HOITO JA KUNTOUTUS 
Hoitokodin henkilökunta huolehtii asukkaiden fyysisestä, psyykkisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta. Painotamme hoito- ja kuntoutustyössä kuntouttavaa työotetta, hyvää perushoitoa, sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joita tarkastellaan neljä kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään jokaiselle 1-3 vuoden välein ja aina tarvittaessa yhdessä asukkaan tukiverkoston kanssa. Jokaisen asukkaan terveydenhuollosta vastaa terveyskeskuksen omalääkäri tai yksityinen lääkäri. Teemme yhteistyötä myös kehitysvammapoliklinikoiden kanssa. Hoitokodeissamme asukkaiden terveydentilaa seurataan päivittäin havainnoimalla, silmämääräisesti sekä fysiologisten mittausten avulla. Jalka- ja kasvohoidot sekä hieronnat tilataan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hoitokodeissamme käy jalkaterapeutti 2-3 kertaa vuodessa.

Kuntouttavan toimintamme tavoitteena on kehitysvammaisten oman elämänhallinnan lisääntyminen, päivittäisten taitojen säilyminen tai lisääntyminen, sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Kaiken kuntoutuksen avaimena on kodin hyvä ilmapiiri, jota koko henkilökunta on sitoutunut vaalimaan. Hoitokotiemme työntekijät toimivat kuntouttavan työotteen periaatteella siten, että asukkaan toimintakykyä ylläpidetään tai parannetaan. Suunnittelussa käytetään apuna asukkailta saatua palautetta.

Yksi tärkeimmistä kuntoutuksen keinoista on asukkaan motivointi oman elämänsä kuntouttamiseen. Asukkaiden fyysistä kuntoa kohennamme muun muassa päivittäisten kävelylenkkien, liikuntapiirin, kuntosalin ja hyötyliikunnan avulla sekä tarvittaessa fysioterapiakäynneillä. Sosiaalisia suhteita kehitämme erilaisten yhteisten matkojen, mökkilomien ja monipuolisen virkistystoiminnan avulla. Psyykkistä hyvinvointia ylläpidämme edellä mainittujen asioiden lisäksi myönteisellä asenteella, turvallisuudella, hyvällä kodin ilmapiirillä sekä normaalin yö- ja päivärytmin säilyttämisellä. Hengellisen hyvinvoinnin säilymiseksi mahdollistamme kirkossa käynnit kaikille kirkkoon haluaville. Seurakunnan työntekijä kutsutaan vierailemaan kodeissamme kaksi kertaa vuoden aikana. Seurakunnan työntekijä voi tarvittaessa käydä myös yksilöllisiä keskusteluja asukkaiden kanssa.

Lääkehoito
Hoitokodissa lääkehoitoa toteutetaan omalääkärin hyväksymän lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkehoidon toteutuksesta vastaavat sairaanhoitajat.

ASUMINEN JA KODINHOITO
Asukkaat osallistuvat arkipäivisin työ- tai päivätoimintaan joko hoitokodin omissa tiloissa tai avotyöpaikoilla. Osalla asukkaista on myös nimetyt keittiö- ja pyykkivuorot. Asukkaat osallistuvat myös oman huoneen/asunnon siivoukseen. Asukkailla on mahdollisuus asiointikäynteihin joko itsenäisesti tai ohjaajan avustamana.

Ruokahuolto
Ruokahuollon tavoitteena on tarjota kotona tehtyä terveellistä ja maittavaa kotiruokaa. Ravitsemusterapeutin suunnittelemassa kuuden viikon kiertävässä ruokalistassa on huomioitu ruoan terveellisyys ja monipuolisuus suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti sekä asiakaskyselyjen perusteella saadut ruokatoiveet. 

Juhla-ajat tuovat vaihtelua arkeen erikseen suunnitelluilla ruokalistoilla. Ruoka-ainehankinnoissa hyödynnetään lähialueen raaka-aine tarjontaa. Aterioita tarjotaan viisi kertaa päivässä, ja tämän lisäksi diabeetikkojen ja muiden erityisruokavaliota noudattavien tarvittavat välipalat. Osalla asukkaista on oma keittiö, joissa he voivat valmistaa ruokaa itsenäisesti ja/tai ohjatusti.

Siivous, hygienia ja vaatehuolto
Asukkaat siivoavat omat huoneensa itsenäisesti, ohjatusti tai avustetusti. Yhteisten tilojen siivoamisesta huolehtivat asukkaat yhdessä vuorossa olevan ohjaajan kanssa. Hoitajat ohjaavat asukkaita hyvään hygieniaan. Käsihygieniaa pidämme erityisen tärkeänä. Vaatehuoltoa harjoitellaan asukkaan ja hoitajan kanssa yhdessä yhteisissä kodinhoitohuonetiloissa. Osassa asukkaiden huoneistoissa on omat pyykinpesutilat. Asukkaat tekevät vaatehankinnat yhdessä hoitajien kanssa yhteisillä ostosreissuilla.

Asumisvalmennus
Asumisvalmennuksen tavoitteena on ylläpitää ja lisätä asukkaan edellytyksiä viettää mahdollisimman itsenäistä elämää. Asumisvalmennus on arjen askareiden opettelua eli asumisen ja elämisen taitojen harjoittelua yhdessä asukkaan kanssa. Päivittäin tarvittavia taitoja ovat mm. omatoimisuustaidot, kodinhoito, sosiaalisen elämän taidot sekä lähiyhteisössä liikkuminen ja omien asioiden hoitaminen. 


 PÄIVÄ-, TYÖ- JA VIRKISTYSTOIMINTA 

Päivä- ja työtoimintatiloissa on ns. askartelu/käsityöpuoli ja puupuoli. Päivätoimintatilat ovat hoitokotien yhteydessä. Päivä- ja työtoiminnan tavoitteena on järjestää yksilöllistä, mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Käsityöpuolen töitä ovat mm. kankaanpainanta, maalaus, huovutus, ompelutyöt, askartelu, helmi- ja kivityöt, erilaiset tuunaustuotteet sekä erilaiset piirit ja ryhmät. Puutyöpuolen töitä ovat mm. erilaiset entisöintityöt, harjojen maalaus, hiontatyöt, kaapelinkuorintatyö, linnunpönttöjen valmistus sekä muut erilaiset puutyöt ja polttopuiden valmistus. Pyrimme hyödyntämään työssämme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.

Päivätoiminnalle on luotu omat päivä- ja viikko-ohjelmat, jotka koostuvat musiikki-, atk-, taide- ja liikuntapiiristä. Päivätoiminnan opetusryhmässä pidetään yllä jo opittuja taitoja ja opetetaan uusia taitoja, kuten kirjoitusta, laskemista, lukemista ja tietokoneen käyttöä. Työtä on tarkoitus tehdä ja suunnitella asiakkaiden toiveiden ja voimavarojen mukaan. Ohjaaja avustaa tarvittaessa, mutta ohjaaja ei tee puolesta. Tavoitteena on saada työ valmiiksi ja näin ollen saada onnistumisen kokemuksia. Toiminnan tavoitteena on kehittää itsetuntoa, sosiaalisuutta, käden taitoja, pitää mieli virkeänä ja kunto korkealla. Päivätoimintatilojamme on mahdollista käyttää myös harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan.

Virkistystoiminnan tavoitteena on järjestää asukaskyselyjen pohjalta suunniteltua ja mielekästä toimintaa, ottaen jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon. Tavoitteena on myös antaa asukkaille yksilöllistä aikaa sekä kohottaa asukkaiden ja henkilökunnan mielialaa sekä katkaista arkirutiinia. Jokainen asukkaalle mahdollistetaan yksilölliset virkistyskäynnit kaupungilla sovitusti. Kun asioinnit tapahtuvat kävelymatkaa kauempana, kyyditys järjestetään julkisilla kulkuneuvoilla, taksilla tai yhdessä hoitokodin omien asiointien kanssa pikku-bussilla.

Järjestämme myös pitempiä matkoja ja mökkilomia pari kertaa vuodessa. Pienempiä "yllätysmatkoja" teemme lähikaupunkeihin useammin, ja kesäaikaan pyrimme hyödyntämään Suomen kaunista luontoa ulkoilun ja retkien merkeissä. 

Tuemme asukkaiden omia harrastustoimintoja. Osallistumme myös aktiivisesti kehitysvammatukiyhdistyksen järjestämiin asukkaillemme sopiviin virkistystapahtumiin sekä seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Juhlapyhiä on tarkoitus viettää perinteisin tavoin. Pappi käy pitämässä hartauden noin kaksi kertaa vuodessa. Jokaisen asukkaan syntymäpäiviä juhlitaan syntymäpäiväsankarin toiveiden mukaisesti. 

Avotyötoiminta
Avotyötoiminnassa asukkaalla on työsuhde oikeassa työpaikassa, esimerkiksi kahvilassa tai kukkakaupassa. Avotyötoiminnan kautta halukkaille järjestetään mielekästä työtä. Työtoiminnan vastaava kyselee avotyöpaikkoja ja suunnittelee jokaiselle asukkaalle sopivat työt yhdessä työpaikan kanssa. Työ suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle asukkaalle huomioiden heidän mieltymykset, taidot ja voimavarat, oma-aloitteisuus sekä toimivuus. Asukkaan palkka (työosuusraha) ja onnistumisen kokemus toimivat kannusteina työelämässä. Avotyön tavoitteena on luoda asukkaalle mahdollisimman normaali arkielämä, sosiaalisuuden lisääntyminen, itsetunnon kohentuminen ja onnistumisen kokeminen.


 TURVALLISUUS
Hoitokoti Poppeli Oy:n toiminnan tavoitteena on toimia turvallisesti siten, että minimoimme riskit. Hoitokoteihimme on laadittu yksikkökohtaiset palo- ja pelastussuunnitelmat yhteistyössä palo- ja pelastustoimien kanssa sekä turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmat päivitetään kerran vuodessa. Hoitokodeissa toimitaan turvallisuusohjeiden mukaisesti ja ylläpidetään turvallisuusselvityksen edellyttämää turvallisuutta. Hoitokodeissa on aina paikalla henkilö, joka on suorittanut turvakorttikoulutuksen. Jokainen hoitokodin työntekijä on käynyt myös ensiapukurssin ja työntekijöillä on voimassa EA1 tai EA2. Työntekijät ovat suorittaneet myös AVEKKI-koulutuksen haastavien tilanteiden hallintaa varten. Palolaitokselta suoritetaan tarkastus kerran vuodessa, josta tehdään tarkastuspöytäkirja. Hoitokotiemme piha-alueilla on tallentava kameravalvonta.


 HENKILÖKUNTA
Hoitokoti Poppeli Oy:n asumisyksiköissä on ympärivuorokautinen valvonta ja henkilökunta on mitoitettu asukkaiden hoidettavuuden ja määrän mukaan. Asukkaiden hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtivat sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset.

Työntekijämme ovat työhönsä sitoutuneita, moniammatillisia, hyvin koulutettuja, luotettavia ja työnsä osaavia. Työntekijämme toimivat moniammatillisessa tiimissä, ja heille tarjotaan lisä- ja täydennyskoulutusta säännöllisesti. Hoitohenkilökuntamme on sitoutunut laatukäsikirjan mukaiseen laatutyöhön.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAA logo 2017 FI   Menestyja merkki 2015 50x50mm RGB  Logo SHQS Web